BAPS BIRGITTA AHLTORP AB

Böcker

Rollmedvetet Ledarskap Recension

rollmedv1Rollmedvetet Ledarskap - om chefsroller och ledningsstilar i strategisk samverkan, Liber (Bättre ledarskap) 1998.

Det var välgörande att läsa denna ovanligt intelligenta, kompetenta och nyanserade bok om ledarskapets svåra konst. Framställningen visar att arbetspsykologen Birgitta Ahltorps verksamhet som konsult i ledarutvecklings- och teambuildingsfrågor resulterat i värdefulla erfarenheter och insikter som förmedlas utan självklara framgångsrecept. Utifrån tidens nya tecken och en omfattande enkätundersökning bland chefer i Institutet för Företagslednings (IFL) regi behandlar hon bl a chefsroller, karriärstadier, ledning av förändringsprocesser, ledningsstilar och ledares huvuduppgifter. Speciellt intressant är kanske belysningen av tidens krav på karriärplanering och det nuvarande samhällets, omvärldens och familjens förväntningstryck på individerna, såväl chefer som medarbetare. Hur balanserar man krävande chefsarbete gentemot familjeliv och avkoppling och hur sköter man sin själsliga och kroppsliga hälsa? Språket, som är ledigt och attraktivt, förstärker textens intressanta budskap. Målgruppen utgörs av praktiker på olika nivåer i företag och andra organisationer, beteendevetare och ledarskapsstuderande. Typografin är lättläst, layouten föredömlig och förklarande illustrationer kompletterar det goda intrycket.

Alvar Modin

Publicerad i Bibliotekstjänsts recensionstidning, Sambindningen, nr 11/1998.

Presentation i Libers bokklubbs - "Bättre Ledarskap" - medlemsblad, december 2001

personlighet och framgamg 21

Rätt man på rätt plats:
Personligheten gör framgången

Resultatjägare, organisatör, nytänkare eller samordnare. Vem är du och vilka personligheter har du runt dig? Karaktären är avgörande för både din egen och företagets framgång. Det menar psykologen och författaren Birgitta Ahltorp.

- Det är viktigt att veta vad våra karaktärer gör med oss. Vi måste stanna upp ibland och tänka efter. Det är nödvändigt att ha insikt i sina styrkor och svagheter som ledare för att kunna utvecklas. Med bra självkännedom kan ledaren göra prioriteringar både för egen och anställdas räkning.
Det säger Birgitta Ahltorp som nu släpper boken "Personlighet och framgång".

- Vi psykologer blir lätt abstrakta. Jag vill öppna en dörr och visa att den psykologiska konsten inte är så mystisk.
Hon vill få läsaren att reflektera över de olika personligheter som hon menar präglar ledarna, och betydelsen av medvetenhet om andras personlighet. Det är en bok om framgångens psykologi, om vad som främjar framgång och vad som hindrar den. Läsaren bjuds på en ingående beskrivning av styrkor och svagheter hos fyra personliga temperament. Boken betraktar också dessa personliga stilar i relation till tre psykiatriska grupper: den tvångsmässiga, histrioniska - skådespelande - samt narcissistiska.

- Ledaren väljer lätt bort den som har en personlighet olik den egna, men motsatta personligheter har alla möjligheter att bli ett bra samarbete.
- Folk har teknisk, ekonomisk och annan specialistkompetens men kan inte så mycket om hur vi fungerar på det psykologiska planet. I synnerhet chefer, som har ansvar för andra människor, borde utveckla denna sida.

Karaktäristisk fyrklöver
Birgitta Ahltorp resonerar utifrån fyra personligheter när det gäller ledare, även om hon medger att verkligheten inte är fullt så enkel. De flesta har egenskaper som återfinns hos mer än en personlighet.

- Jag beskriver karaktärerna och visar på fallgropar i framgången beroende på vem du är. Och så berättar jag vad du kan göra för att undvika dessa fallgropar.
Hon påpekar att bilderna av de olika personligheterna är schabloner, om än viktiga sådana.Och den som roar sig med att göra en tankekullerbytta över till privatlivet, kan även känna igen dragen hos nära och kära. De behöver inte för den skull ha ambitionen att vara ledare på hemmaplan.

Personligheterna återfinns i hennes RONS-modell, en förkortning för resultatjägaren, organisatören, nytänkaren och samordnaren. Grundtanken är att olikheter behövs men att ledaren måste styrkor respektive svagheter för att optimalt kunna utnyttja mångfalden i ett team.

- Resultatjägarna är tävlingsmänniskor. Energiska och hårt arbetande. Det kan leda långt och det gör dem populära: men det finns fallgropar. De blir lätt utbrända. Organisatörerna är eftertänksamma och analytiska. Tänker först och handlar sedan.
- Noggrannhet är bra, men det kan bromsa tempot, kommenterar Birgitta Ahltorp.
Nytänkarna är spontana och tar initiativ. Idésprutor som skickar iväg många raketer, även om inte alla landar där de ska. Och det finns naturligtvis fallgropar även här.
- Nytänkarna hinner inte tänka innan de handlar. De kan landa och slå sig rejält, bli väldigt destruktiva.
Samordnarna lyssnar på andra, ser till att omgivningen trivs, är
omhändertagande och förstående.
- De söker harmoni. Men samordnarna kan bli självutplånande genom att hela tiden ställa sig i bakgrunden.

Spelande "tränare"
Den universala ledaren finns inte. På 1980-talet stod rena så kallade entreprenörer högt i kurs när chefer skulle rekryteras, berättar Birgitta Ahltorp. De var resultatjägare och nytänkare. I dag är trenden en annan.
- Nu sak ledarna vara spelande "coacher". De ska vara resultatjägare men också samordnare. En effekt av tidens krav och värderingar.
Men fel man kan hamna på fel plats. Hur löser ledaren detta?
- Självinsikt är ett steg på vägen. Att göra om sig som ledare är ingen lösning. Visa tydligt att "Så här vill jag ha det". Du ska vara glad åt och bejaka den du är!

Recension i Personal & Ledarskap nr 1/02

personlighet och framgamg1
Praktisk psykologi - även för skeptiker

Att dela in människor i fyra personlighetstyper är en grov förenkling. Men ibland krävs det rejäla generaliseringar för att få igång en bra diskussion. Birgitta Ahltorp, som skrivit boken Personlighet och framgång, poängterar själv att det i hennes arbete som konsult inom ledarskap, teambuilding och career coaching visat sig vara konstruktivt med stereotypa beskrivningar för att få igång erfarenhetsutbyte mellan människor.

En arbetsgrupp ska redan efter 30 minuters inläsning vara redo att diskutera personlighetsmässiga olikheter utifrån grundkaraktärerna i RONS-modellen. Genom diskussionen utvecklas automatiskt fler dimensioner och kombinationer.

R:et i RONS-modellen står för Resultatjägaren som är energisk och målmedveten. Organisatören kännetecknas av sin analytiska förmåga, sin kvalitetsmedvetenhet och sin precision. Nytänkaren orädd med en förmåga att upptäcka och utforska det nya. Samordnaren har en tydlig social ådra och är mycket medmänsklig. Alla karaktärerna uppvisar kvaliteter som kan leda till framgång men har naturligtvis även baksidor. Det finns ingen ideal personlighet, varken som medarbetare eller chef, utan det handlar snarare om att hantera sitt och andras personliga kapital på bästa sätt. Detta lyckas man med, enligt Birgitta Ahltorp, genom självinsikt och rollmedvetenhet.

Boken är innehållsrik och författaren för även ett mer filosofiskt resonemang om framgång, där köns- och generationsskillnader tas upp. En av de intressantaste poängerna som Birgitta Ahltorp gör, är att ett visst mått av social kompetens alltid krävs men att det bland dagens riktigt framgångsrika ledare ofta återfinns drag av narcissism och exhibitionism.

Tilltalet i boken är direkt och enkelt. redan efter ett par sidor har man svårt att låta bli att börja kategorisera och diskutera med sambon och de närmaste vännerna. Författarens syfte är uppfyllt, dialogen är igång och resan mot en bättre förståelse av sig själv och andra människor har startat.

Viktoria Nyström
HR- och Kommunikationskonsult

Recension i Bibliotekstjänsts Sambindningskatalog 2002:06

Recension i Bibliotekstjänsts Sambindningskatalog 2002:06

Detta är en bok som distanserar sig från de flesta andra i samma omfattande genre. På ett seriöst och trovärdigt sätt visas att självkännedom är nyckeln till både utveckling och framgång. Att ha framgång definieras väldigt klart. Det är inte detsamma som att bara vara nöjd med sitt liv, utan handlar om hur man ses i omvärldens ögon. Hur viktigt det sedan är, får var och en ta ställning till själv.

Framgång är en social fråga. Vägledningen ditåt går via förståelse för både eget och andras beteende. Det är befriande att läsa en insiktsfull bok så helt utan pekpinnar och moraliska övertoner. RONS-modellen (Resultatjägaren, Organisatören, Nytänkaren och Samordnaren), som beskrivs i detalj, är en metod att se olika personligheter och förstå samspelet mellan dem i t ex arbetsgrupper.

Samtidigt som vi får inblickar i psykologi på individplanet, görs intressanta avstickare till dagsaktuella fenomen inom media och samhälle. Boken är lättillgängligt skriven. Birgitta Ahltorp är leg.psykolog och leg.psykoterapeut.

Lena Löfgren Bjerner